ERKEN BAŞLANGIÇLI ALZHEİMER HASTALIĞI

Erken başlangıçlı Alzheimer 65 yaş öncesinde başlayan Alzheimer Hastalığıdır (AH). Erken başlangıçlı Alzheimerlılartüm Alzheimer hastalarının %5’ini oluşturur. Klinik ve nörobiyolojik özellikleri geç başlangıçlı Alzheimer hastalığından farklıdır ve dolayısı ile farklı yaklaşılması gerekir.

Erken Başlangıçlı Alzheimer Hastalığının Klinik Özellikleri

Erken Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı

Fotoğraf: Dilek Necioğlu Örken

Öncelikle erken başlangıçlı AH’da belirgin bir genetik yatkınlık mevcuttur. Bir grup hastada bu genetik geçiş otozomal dominant olabilir. Bu hastalarda Alzheimer hastalığı için tipik olmayan klinik bulgular görülür. Baş ağrıları, sıçramalar, nöbetler, yürüyüş bozuklukları, yutma ve konuşma güçlüğü bu bulgulardan bazılarıdır. Hastalığın ilerlemesi daha hızlıdır. Özgeçmişlerinde daha fazla travmatik beyin hasarı vardır. Geç başlangıçlı AH’dan farklı olarak daha az oranda serebrovasküler risk faktörü, diyabet, dolaşım problemleri ve obezite vardır.

Kuşkusuz bellek problemi ile başlayan geç başlangıçlı AH’dan en önemli fark hastalığın dil, görsel-mekansal ve yürütücü işlev bozuklukları ile başlamasıdır.

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!