ESANSİYEL TREMORU OLAN HASTALARDA PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİ ARTAR MI?

Güncelleme: 25/12/2023

Esansiyel Tremoru Olan Hastalarda Parkinson Hastalığı Riski Artar Mı?

Fotoğraf: Dilek Necioğlu Örken

Esansiyel Tremor Nedir?

Esansiyel tremor (ET) hareket tremoruna yol açan nörolojik bir hastalıktır. ET’un birincil semptomu, genellikle yemek yeme, yazma veya bir nesneye uzanma gibi hareketler sırasında kollarda ve ellerde ortaya çıkan genellikle iki taraflı titremedir. Bazen bir tarafta diğer taraftan (sağ ya da sol) daha belirgin olabilir. En sık kollar etkilenmekle birlikte, ET baş, ses ve vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir. ET'a neyin yol açtığı çok iyi bilinmemektedir. Ancak ailede kuşaktan kuşağa geçiş olduğu bilinmektedir. ET genellikle tehlikeli bir durum değildir, ancak zamanla kötüleşebilir ve bazı kişilerde günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli olabilir. ET bazen Parkinson Hastalığı (PH) ile karışabilir.

Buna karşın, PH’da tremor tipik olarak ilk başta tek taraflı olarak ortaya çıkar ve genellikle kişi istirahat halindeyken mevcuttur. Çoğunlukla başı, sesi veya el yazısını etkilemez, ancak el yazısında küçülme olabilir (mikrografi). PH ayrıca ET'de olmayan yavaşlık, sertlik (rijidite), kambur duruş ve yürüme sorunları gibi başka semptomlara da neden olur. Her iki durum da ilerleyicidir.

Esansiyel Tremor Kimlerde Görülür?

ET hayatın herhangi bir döneminde, çocuklukta dahi başlayabilir. Ama daha sıklıkla genç erişkinlikte ve daha ileriki yıllarda görülür.

Esansiyel Tremor Nasıl Seyreder?

ET hayatı tehdit edici değildir ancak bulgular zamanla kötüleşebilir. Titreme şiddetli hale gelirse bir fincanı ya da bardağı içindekileri dökmeden tutmak, dökmeden yemek yemek, makyaj yapmak ya da traş olmak, okunaklı bir şekilde yazmak zor olabilir.

Esansiyel Tremoru Olan Hastalarda Parkinson Hastalığı Riski Artar Mı?

ET tanısı koyduğum hastalarıma genellikle yılda bir kez kontrole gelmelerini ve muayenedeki değişikliklerin takip edilmesi gerektiğini tavsiye ederim. İlerleyici olmasına rağmen genelde tehlike yaratan bir hastalık olmadığı için hastalarımız bu kontrolleri aksatma eğiliminde olurlar.

Neurology Clinical Practice 'de 10 Mayıs'ta yayınlanan bir çalışmaya bu kontrollerin neden aksatılmaması gerektiğini bize gösteriyor. Bu çalışmaya göre, esansiyel tremoru (ET) olan hastalarda Parkinson hastalığı (PH) insidansı, kontrol gruplarından önemli ölçüde daha yüksek bulundu. Yeni çalışmada, ET'li 193 hasta 4.1 yıl izlenmiş ve yedisi (% 3,6), takip süresi boyunca ET'den Esansiyel Tremor-Parkinson Hastalığına (ETPH) dönüşmüştür.

Kaynaklar:
1. Shaw G. Study Answers Longstanding Question Do Patients With Essential Tremor Have an Increased Risk for Parkinson's Disease? Neurology Today 2023; June 15
2. Elan D. Louis, Diane Berry, Ali Ghanem, et al. Conversion Rate of Essential Tremor to Essential Tremor Parkinson DiseaseData From a Prospective Longitudinal Study. Neurology Clin Pract 2023; May 10

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!