KALP BAŞ AĞRISI

Kalp damar hastalıkları birinci sırada gelen ölüm nedenidir. Anjina pektoris dediğimiz göğüs ağrısı ve ona eşlik edebilen nefes darlığı, bulantı ve terlemeye neden olur.

Kalp Baş Ağrısı - Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken | İstanbul

Kalp baş ağrısı ise kalp kasında iskemi sırasında başlayan, genellikle egzersiz ile şiddeti artan migrenvari bir baş ağrısıdır.

Pek çok nörolog ve kardiyolog bu baş ağrısına aşina olmadığından az tanı almaktadır. Oysa ki doğru tanı ve diğer baş ağrılarından ayırt edilmesi hayati öneme sahiptir. Çünkü baş ağrısı bazen göğüs ağrısı olmadan kalp iskemisinin tek bulgusu olabilir.

Kalp baş ağrısı orta/ağır şiddette, bulantının eşlik ettiği, egzersiz ile kötüleşen ve migrendeki gibi ışık ve ses hassasiyetinin olmadığı bir ağrıdır. Eş zamanlı olarak kalp kasında iskemi gösterilmelidir. En çok 60 yaş üzerinde damarsal hastalıklar için risk faktörleri olan erkek hastalarda görülür.

Başlangıç şekli ve incelemelerde bulunan bulgulara göre tedavisi ilaç, girişimsel (balon ya da stent) ya da ameliyat (by-pass cerrahisi) olabilir.

Sonuç olarak kalp baş ağrısı 50 yaşın üzerinde yeni başlayan egzersiz baş ağrısı tanımlayan ve damarsal hastalıklar için risk faktörleri olan ya da eş zamanlı göğüs ağrısı olan kişilerde akla gelmelidir.

Photo: Robert Couse-Baker via flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!