KALP HASTALIKLARININ NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI

Kalp Hastalıklarının En Sık Görülen
Nörolojik Komplikasyonu Nedir?

Kalp hastalıklarının en önemli ve en sık görülen nörolojik komplikasyonu inmedir. Kalp hastalarında embolik, trombotik ve hatta hemorajik inme riski artar. Embolik inmeye yol açan 3 kalp hastalığı atrial fibrilasyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp kapak hastalığıdır. Enfektif endokardit de iskemik inmeye neden olur ve iskemi dokusu içinde kanama sık görülür. Patent foramen ovale ise özellikle gençlerde ve risk faktörü olmayan kişilerde inme nedeni olabilir.

kalp hastaliklarinin norolojik komplikasyonlar

Fotoğraf: Dilek Necioğlu Örken

Geçici İskemik Atak (GİA) Sadece İnme Riskini Mi Arttırır?

GİA geçirenlerde inme geçirme olasılığı 3 kat fazladır. Bu hastalarda miyokard enfarktüsü (MI) geçirme riski ise normal kişilere göre 2 kat yüksektir. Üstelik de GİA geçiren hastaların ölümcül bir MI geçirme olasılığı ölümcül bir felç geçirme olasılığından daha fazladır. Bu nedenlerle GİA geçiren hastalarda iskemik kalp hastalığı için tarama yapılması önemlidir.

Kalp Hastalıklarının İnme Dışındaki Nörolojik Komplikasyonları Nelerdir?

Kalp ritim bozuklukları bayılmaya ve nadiren de ensefalopati dediğimiz kafa karışıklığına neden olabilirler. Kalp hastalıkları nedeni ile beyne giden kan akışı bozulabilir. Kalp durması ya da kardiojenik şok durumunda beynin uzun süreli beslenememesi, beyinde laminar nekroz dediğimiz kalıcı hasara yol açabilir.

Kalp Yetmezliği Demansa Neden Olur Mu?

Birçok çalışma kalp yetmezliği ile bilişsel etkilenme arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kalp yetmezliği ile delirium, hafif kognitif etkilenme ya da demans görülebilir. Delirium sıklıkla kalp yetmezliğinin akut dekompansasyon döneminde görülür ve kalp yetmezliği bulguları ne kadar ağırsa delirium tablosu da o kadar ağırdır.

KAYNAK:
B Santomasso. Anticancer Drugs and Nerveus System Continuum 2020 Neurology of systemic diseases p:732
J.D Eatman, E.P Simpson. Neurologic complications of systemic disease. Neurology Secrets

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!