KORONA VİRÜS HASTALIĞI 2019 NÖROLOJİK BELİRTİLERE NEDEN OLUR MU?

Korona virüs hastalığı 2019 (Covid-19) ön planda öksürük, ateş ve solunum sıkıntısı ile ortaya çıkan solunum yolları hastalığıdır. Ancak bazı durumlarda nörolojik tutulum yapabildiğine dair ipuçları vardır. Çin’in Wuhan şehrinden Bo Hu ve arkadaşları 214 vakanın dökümünde bazı nörolojik bulguların görüldüğünü bildirdiler.

Korona Virüs Hastalığı 2019 Nörolojik Belirtilere Neden Olur Mu? İnmeye Yol Açar Mı? Beyin İltihabı Düşündüren Belirti Ve Bulgular Nelerdir?

Nörolojik semptomlar 3 kategoride görülmekte:

1. Santral sinir sistemi belirti ve bulguları (baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç etkilenmesi, dengesizlik, akut inme ve epilepsi)
2. Periferik sinir sistemi belirti ve bulguları (tat - koku bozuklukları, nevralji)
3. İskelet kası belirtileri

Tüm hastaların %36’sında nörolojik semptomlar görülmüş. Nörolojik bulguların, özellikle de akut inme, bilinç bozukluğu ve kas yıkımı, daha ağır hastalarda görüldüğü bildirilmektedir.

Erken dönemde nörolojik semptomlar önemsiz ve bu hastalığa özel olmayabilir. Böylece tanı gecikebilir ya da hastalık uygun olmayan bir şekilde tedavi edilebilir. Ve bu kişiler sessiz taşıyıcı olabilir.

Hangi Nörolojik Semptomlar Daha Sık Görülür?

1. Santral sinir sistemi belirti ve bulgularından baş ağrısı vebaş dönmesi
2. Periferik sinir sistemi belirti ve bulgularından tat - koku bozuklukları
3. İskelet kası belirtilerinden kas ağrısı ile birlikte serum kreatininkinaz (CPK) yüksekliği (CPK>200U/L)

Covid-19 Enfeksiyonu İnmeye Yol Açar Mı?

Sinir sistemi belirtileri sıklıkla daha ağır enfeksiyonlarda görülür. İskemik inme ve beyin kanaması görülebilir. Hastalık pıhtılaşma sisteminde hasara neden olduğu için D-dimerdenen ve pıhtı yıkımında ortaya çıkan bir madde ve trombosit anormallikleri gelişir bu da serebrovasküler olayları kolaylaştırır. Bazen de hızlı klinik kötüleşme inme nedeni ile de olabilir. Bu nedenle pandemi döneminde inme belirtileri ile gelen hastalarda covid-19 ayırıcı tanıda yer almalıdır.

SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalar içinde orta ve ileri yaştakiler, özellikle de ağır hasta olanlar inme vakalarının büyük kısmını oluşturur. Serum D-dimer düzeyleri yüksektir ve embolikvasküler olayların kaynağı olabilir.

Ayrıca bu hastaların çoğunda zaten hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, geçirilmiş inme ve sigara içimi gibi serebrovasküler hastalıklar için diğer risk faktörleri de mevcuttur.

SARS-CoV-2 özellikle ACE-2 reseptörlerine bağlandığı için hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncı oynamaları olabilir. Bazı kritik hastalarda ciddi trombositopeni olabilir ve bu da beyin kanaması için bir başka yüksek risk faktörüdür.

Beyin İltihabı Düşündüren Belirti ve Bulgular Nelerdir?

Bu salgın sırasında bazı hastalarda beyin enfeksiyonu düşündüren baş ağrısı, epileptik nöbet ve bilinç bulanıklığı belirtileri görülebilir. Hastalık çok az sayıda hastada akciğer bulguları olmadan bu belirtiler ile başlayabilir. Nörologlar covid-19 hastalarında bu belirtiler yönünden uyanık olmalıdır ve böyle bir durumda magnetik rezonans görüntüleme ile ilaçlı beyin filmi yapılmalıdır. Yine beyin omurilik sıvısında virüsü göstermek için belden su alarak incelenebilir.

Kas Etkilenmesi Belirtileri Nelerdir?

SARS korona virüsün kalp kasında yangıya neden olduğu bilinmektedir. Klinik olarak covid-19 hastalarında yorgunluk, kol ve bacak kaslarında ağrı ve CPK yüksekliği gibi iskelet kası bulguları olabilir.

Photo: Bureau of Land Management Oregon and Washington via flickr
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!