MİYASTENİA GRAVİS

Miyastenia Gravis (MG) bazı kaslarda yorulmakla ortaya çıkan güçsüzlüğe neden olan bir hastalıktır. Güçsüzlük gelişen kaslar:

1. Göz kapakları ve göz çevresi kasları. Eğer MG sadece bu kasları etkilemiş ve başka bir güçsüzlük yoksa doktorlar bu duruma “oküler MG” der. Hastaların yarısı bu tiptedir.
2. Çene kasları
3. Kol ve bacak kasları
4. Nefes almamıza yardım eden kaslar

Miyastenia Gravis Tedavisi: Miyastenia Gravis Nedir? Neden Olur? Miyastenia Gravis Hastalığının Belirti Ve Bulguları Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Miyastenia Gravis Neden Olur?

MG immün sistemimizdeki bir problem nedeni ile ortaya çıkar. İmmün sistem normalde enfeksiyonları önleyen antikor denen proteinler üretir. MG'de immün sistem kişinin kendi kaslarına ve sinirlerine saldıran antikorlar üretir.

Miyastenia Gravis Ne Sıklıkla Görülür?

Her yıl yeni tanı alan MG hastası sayısı 9-30 /1 milyondur. Yaşlılarda daha sık görülmektedir. İlk 50 yılda kadınlarda daha fazla görülmekle birlikte 50 yaşından sonra erkeklerde daha sıktır.

Miyastenia Gravis Hastalığının Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Ana bulgu kas güçsüzlüğüdür. Kas güçsüzlüğü dalgalanır ve genellikle günün ilerleyen saatlerinde daha kötüdür. Göz kapağı düşüklüğü, bulanık görme, çiğneme bozukluğu ve yemeğin yarısında yorulma, yutma bozukluğu, konuşma bozukluğu ve sesin güçsüzleşmesi, nezle gibi konuşma, yüzde ifade kaybı, başın ağır gelmesi ve öne düşmesi, nefes darlığı ve fazladan nefes alma ihtiyacı, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük görülebilir.

Tanı için Hangi İncelemeler Gereklidir?

Elektromiyografi dediğimiz kas ve sinirleri inceleyen tetkik ile elektrik sinyallerin sinirler tarafından normal taşınıp taşınmadığı ve kasların bu elektrik sinyallere doğru cevap verip vermediği incelenir. Kanda bazı antikorlar ölçülür. Çoğu MG hastasının timus bezinde bazı değişiklikler olur. Timus bezi göğsümüzde bulunan ve immün sistemin parçası olan bir bezdir. Göğüs tomografisi tümör dahil değişiklikleri gösterir. Bazı kişilere beyin tomografisi ya da manyetik rezonans görüntüleme yapmak gerekebilir.

Miyastenia Gravis Nasıl Tedavi Edilir?

Kas güçsüzlüğünü tedavi eden ilaçlar kullanılabilir örneğin Mestinon. İmmün sistemi zamana yayılarak baskılayan ilaçlar kullanılabilir örneğin Prednol ve İmuran. İmmün sisteme hızlı etki eden ilaçlar kullanılabilir örneğin intravenöz immun globulin (İVİG) ve plazma değişimi. Plazma değişiminde bir makina aracılığı ile vücut kanı dışarı pompalanarak kas ve sinirlere saldıran antikorlar filtre edildikten sonra vücuda geri verilir. Timus bezi de bazı durumlarda ameliyat ile çıkarılabilir. Eğer MG solunum kaslarını etkilerse Yoğun Bakım yatışı gerekebilir.

Miyastenia Gravis Hastası Hamile Kalabilir Mi?

Hamile kalmadan önce çocuk isteğinizi doktorunuza söyleyin ve birlikte planlayın. Gebelik MG'i kötüleştirebilir.

Miyastenia Gravis Hastası Nelere Dikkat Etmelidir?

Göz kaslarına sınırlı olmayan, diğer kasların da tutulduğu MG hastalarında grip ya da zatürre ciddi problemlere yol açabilir. Bu nedenle her yıl grip aşısı ve bir kez zatürre aşısı olmaları önerilir.
Bazı ilaçlar MG hastalığını kötüleştirir. Herhangi bir ilacı almadan mutlaka doktorunuza danışınız.

Photo: Transformer18 via flickr
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!