NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

Beynimizdeki su boşluklarında saatte 20 mL beyin omurilik suyu (BOS) üretilmektedir. Sağlıklı bir erişkin kişide BOS hacmi 125 – 150 mL arasındadır. Hidrosefali kelimesi Yunanca su (hydro) ve baş (kephalos) kelimelerinden oluşmaktadır. Modern tıpta ise beyinde ve omurilikte dolaşan BOS miktarındaki artış ve su boşluklarındaki genişleme anlamında kullanılmaktadır. Normal basınçlı hidrosefali (NBH) birincil yani altta yatan bir neden olmadan ya da ikincil yani altta yatan bir nedene bağlı olarak meydana gelebilir. İkincil nedenler arasında BOS’un emilmesini bozan enfeksiyon, enflamasyon ya da kanamalar sayılabilir.

Normal Basınçlı Hidrosefali Nedir? Ne Sıklıkla Görülür? Normal Basınçlı Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?Tedavisi Nasıl Yapılır?

Normal Basınçlı Hidrosefali Ne Sıklıkla Görülür?

Bir yıl içinde yeni görülen vaka sayısı (insidans) 5,5/100 000’dir. Bir toplumda görülen vaka sayısı (prevalans) ise 21,9/100 000’dir

Normal Basınçlı Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?

Klasik belirtileri ilerleyici yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve bilişsel etkilenmedir. Yürüyüş sanki ayak altında yapışkan varmış gibi yere yapışık, ayakları sürüme şeklindedir. Ayrıca adımlar küçük, dönüşler zordur. İdrarla ilgili yakınmalar idrar geldiğinde hemen tuvalete gitme zorunluluğu, sık sık idrara çıkma şeklinde başlar. En sonunda idrar kaçırma ortaya çıkar. Bilişsel etkilenme zihinsel yavaşlama, dikkatte ve konsantrasyonda azalma, günlük yaşam aktivitelerinde aksama ve duygusal küntlükle kendisini gösterir.

Normal Basınçlı Hidrosefali Tanısı Koymak Neden Zordur?

Çünkü klinik belirtileri olan ilerleyici yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve bilişsel etkilenme yaşlı insanlarda sık görülür ve başka pek çok nedeni olabilir. Yürüme bozukluğu 75 yaş üzeri insanların %20’sinde görülür ve demans gelişmesi ile birliktedir. Yetmiş yaş üzeri insanların %14’ünde demans vardır. İdrar kaçırma bu yaşlarda kadınların %38’inde ve erkeklerin %18’inde görülür. Beyin su boşlukları genel nüfusun %20’sinde geniştir ve yaşla ve demans hastalarında da genişler.

Ayrıca tüm tanı koydurucu incelemelerin yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçları vardır. Bu nedenle yürüyüş bozukluğu ve su boşluklarında genişlik olan hastalarda özellikle yürüyüş bozukluğuna neden olacak diğer hastalıkların elenmesi üzerinde durulmalıdır.

Hastanın yürüyüşünü etkileyebilecek görme bozukluğu, işitme azalması, periferik sinir hastalığı, Parkinson Hastalığı, dengesizlik, eklem iltihabı, omurilik hastalıkları ve şeker hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Normal Basınçlı Hidrosefalide Tanısal İncelemeler Nelerdir?

En iyi tanısal incelemeler beyin manyetik rezonans görüntüleme ve boşaltıcı lomber ponksiyon (bel suyu alınması) ya da sürekli BOS drenajıdır.

Normal Basınçlı Hidrosefali Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cerrahi olarak ayarlanabilir şant ile (ventriküloperitoneal, ventriküloplevral ya da lumboperitoneal) tedavi edilmektedir.
Şant cerrahisinin bazı istenmeyen komplikasyonları olabilir. Bunlar subdural hematom (%4,5), enfeksiyon (%3,5), beyin içine kanama (%0,2) ve ölümdür (%0,2). Ayrıca hastaların %13’ünde şant ayarı bozulabilir, tıkanabilir ve yeniden işlem gerekebilir.

Hangi Klinik Özellikler
Şanttan Yarar Görülmeyebileceğini Gösterir?

1. Yürüme bozukluğundan önce bilişsel bozukluğun başlamış olması
2. İki yıldan uzun zamandır bilişsel bozukluğun olması
3. Alkol kullanım öyküsünün olması
4. Beyin su boşlukları geniş olup yürüme bozukluğu olmaması

Photo: Matthew Atkinson via flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

LinkedIn
WhatsApp
error: Content is protected !!