NÖROLOJİ

Nöroloji, sinir sisteminin tanı ve tedavisiyle ilgilenen dalıdır. Sinir sistemi vücudun aktivitelerini düzenleyen düzenleyen karmaşık bir sistemdir. Duyularla ilgili problemler de bazen sinir sistemi kaynaklı olabilir, bu sebeple görme, koklama ve dokunma gibi duyularla ilgili problem yaşayan kişilerin bir nöroloji uzmanını görmeleri gerekebilir.

Nöroloji Uzmanlarının Tedavi Ettiği Hastalıklar

Bir nörolog; beyin, omurilik ve sinirleri ve kasları içine alan sinir sistemini etkileyen hastalıkları tedavi eder. Sinir sistemi bilinç, kas hareketleri, düşünme, koklama, dokunma ve görme gibi duyuları kontrol eder. Karmaşık bir yapıya sahip olması sebebiyle bir nörolog sinir sisteminin belli alanlarında ya da belli hastalıklarında uzmanlaşmayı seçebilir. Bu uzmanlıklar:

 • Baş Ağrıları
 • İnme ve Beyin Damar Hastalıkları
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Epilepsi (Sara)
 • Uyku Bozuklukları
 • Hareket Bozuklukları
 • Sinir Sistemi Enfeksiyonları
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Kas-Kavşak Hastalıkları
 • Periferik Sinir Rahatsızlıkları
 • Travma
 • Dejeneratif Bozukluklar

Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken’in Uzmanlık Alanları:

Beyin Damar Hastalıkları
Şah Damarı Hastalıkları
Baş Ağrıları
Multiple Skleroz (MS)

Baş Ağrıları

Baş ağrıları en sık rastlanan medikal şikayetlerden biridir ve yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın yaşamının bir döneminde herkeste görülebilir. Baş, kafa derisi ve boyunda ağrı ve rahatsızlığa sebep olan çok yaygın bir durumdur. Baş ağrıları hafif seyredebilir ama birçok durumda kişinin gündelik hayatını etkileyecek şiddette ağrı ve rahatsızlık hissi ile seyredebilir.

Baş ağrılarının görülme sıklığı % 90 civarındadır ve bir çok çeşidi vardır. En yaygın olanlarından biri tansiyona bağlı baş ağrılardır. Bu çeşit ağrılar başta, boyunda ve gözlerin arkasında hafif, orta dereceli veya şiddetli ağrı şeklinde olabilir. Çeşitli stres etkenlerine, fiziksel aktivitelere veya gıdalara bağlı olarak baş ve boyun bölgesinde oluşan kas kasılmaları sonucu görülebilir. Eğer kişi şiddetli ve/veya süreklilik gösteren baş ağrıları yaşıyorsa doktoru tarafından bir nöroloji uzmanına yönlendirilmelidir.

Baş Ağrıları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın…

Birincil Baş Ağrıları ve Migren

Migren, ağrının yanı sıra başka semptomlarla beraber seyrettiği için diğer baş ağrılarından farklılık gösterir. Tipik olarak mide bulantısı ve kusma, ışık ve ses hassasiyeti (fotofobi/fonofobi) görülür. Bu durumlarda bir nöroloji uzmanına görünmek tavsiye edilir. Migrenler çeşitli fazları olması açısından da diğer baş ağrılarından farklılık gösterir. Bununla beraber herkes aynı fazları aynı derecelerde geçirmeyebilir.

Genellikle bir migren atağının ne zaman olacağını tahmin etmek zordur ama atak şekli geçirilen fazlara bağlı olarak tahmin edilebilir. Migrene bağlı baş ağrısı için fazlar şu şekilde olabilir:

 • Uyarı
 • Aura
 • Baş Ağrısı
 • Çözünme
 • Düzelme

Atak şeklini bilmek tanı koyma aşamasında ve baş ağrısı başlamadan ilaç almada faydalı olabilir.

Birincil Baş Ağrıları & Migren hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

İnme

İnme beyinde kan akımının, iskemi (%87) ya da kanama (%13) nedeni ile bozulmasıdır. Beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. İnmeler medikal acil durumlardır ve beyin hasarını ve muhtemel komplikasyonları en aza indirmek için hastanın acil tedaviye alınması gerekir. İyileşme sürecinde bir nöroloji uzmanından devam eden tedavi gerektirir. İnme geçiren bir kişide aşağıdaki semptomlardan biri veya birkaçı görülebilir:

 • Konuşma ve anlamada sorunlar
 • Yüzde, kolda veya bacakta his ve hareket kaybı
 • Görmede sorunlar
 • Dengede sorunlar

İnme, iskemik veya kanamaya (hemorajik) bağlı olarak gelişebilir. Kanamaya bağlı inme bir kılcal damardaki sızıntı veya patlamaya bağlı olarak meydana gelir. Bu durum, kontrolsüz yüksek tansiyon, kan sulandırıcıların aşırı kullanımı veya anevrizma sebebiyle oluşabilir. İnme nörolojinin bir dalıdır.

İnme hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın…

İskemik İnme ve Şah Damarı Hastalıkları

İskemik inme beyin damarlarında daralma veya tıkanma olduğu zaman meydana gelir. Bazı hastalarda beyne giden kan akımında geçici bozukluklar oluşur, bu duruma Geçici İskemik Atak adı verilir ve kalıcı hasar bırakmaz. Şah damarı hastalıkları iskemik inmelerin %20 sinde görülür. Şah damarları beyne giden kan akışının yaklaşık %80 ini sağlarlar. Tıkanıklık durumunda beyne giden kan akışı kesilir veya ciddi şekilde azalır. Şah damarı hastalıları geçici iskemik ataklara veya iskemik inmeye sebep olur.

İskemik İnme ve Şah Damarı Hastalıkları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

Multiple Skleroz (MS)

Multiple Skleroz vücudun bağışıklık sisteminin beyindeki ve omurilikteki sinir liflerini koruyan miyelin tabakalarına saldırdığı bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu saldırıda sinir hücrelerinin zarar görme veya tahrip olma riski vardır. MS hastalığında görülen semptomların ana nedeni vücudun tümüne giden sinir sinyallerinde meydana gelen bu bozukluktur. Hastalık zamanla sinir hücrelerinin kendilerinin de yıpranmasına veya kalıcı olarak hasar görmesine sebep olabilir. MS nörolojik bir hastalıktır ve bir nörolog tarafından gerekli tedaviler uygulanır.

Multiple Skleroz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

LinkedIn
WhatsApp
error: Content is protected !!