NÖROLOJİ

Nöroloji, sinir sisteminin tanı ve tedavisiyle ilgilenen dalıdır. Sinir sistemi vücudun aktivitelerini düzenleyen karmaşık bir sistemdir. Özel duyularla ilgili problemler de bazen sinir sistemi kaynaklı olabilir, bu nedenle görme, koklama ve dokunma gibi özel duyularla ilgili problem yaşayan kişilerin de bir nöroloji uzmanını görmeleri gerekebilir.

nöroloji uzmanı istanbul

Nöroloji Uzmanlarının Tedavi Ettiği Hastalıklar

Bir nörolog; beyin, omurilik, periferik sinirleri ve kasları da içine alacak şekilde sinir sistemini etkileyen tüm hastalıkları tedavi eder. Sinir sistemi bilinç, düşünme gibi yüksek kortikal fonksiyonları, koklama, görme ve dokunma gibi duyuları ve de kas hareketlerini kontrol eder. Karmaşık bir yapıya sahip olması sebebiyle bir nörolog sinir sisteminin belli alanlarında ya da belli hastalıklarında uzmanlaşmayı seçebilir. Bu uzmanlıklar:

 • Baş Ağrıları
 • İnme ve Beyin Damar Hastalıkları
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Epilepsi (Sara)
 • Demanslar
 • Uyku Bozuklukları
 • Hareket Bozuklukları
 • Sinir Sistemi Enfeksiyonları
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Kas-Kavşak Hastalıkları
 • Periferik Sinir Rahatsızlıkları
 • Travma
 • Dejeneratif Bozukluklar
 • Paraneoplastik Hastalıkları

 

Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken’in Uzmanlık Alanları:

Beyin Damar Hastalıkları
Şah Damarı Hastalıkları
Baş Ağrıları
Multiple Skleroz (MS)
Alzheimer Hastalığı - Demans
Baş Dönmesi (Vertigo)

 

Baş Ağrıları

Baş ağrıları en sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir ve yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın yaşamın bir döneminde herkeste görülebilir.  Kafa derisi ve boyunda da ağrı ve rahatsızlığa sebep olan çok yaygın bir durumdur. Baş ağrıları hafif seyredebilir ama birçok durumda kişinin gündelik hayatını etkileyecek şiddette ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir.

Baş ağrılarının görülme sıklığı % 90 civarındadır ve bir çok çeşidi vardır. En yaygın olanlarından biri yüksek tansiyona bağlı baş ağrılardır. Bu çeşit ağrılar başta, boyunda ve gözlerin arkasında hafif, orta dereceli veya şiddetli ağrı şeklinde olabilir. Çeşitli stres etkenlerine, fiziksel aktivitelere veya gıdalara bağlı olarak baş ve boyun bölgesinde oluşan kas kasılmaları sonucu görülebilir. Eğer kişi şiddetli ve/veya süreklilik gösteren baş ağrıları yaşıyorsa doktoru tarafından bir nöroloji uzmanına yönlendirilmelidir.

Baş Ağrıları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın…

 

Birincil Baş Ağrıları ve Migren

Migren, ağrının yanı sıra başka semptomlarla beraber seyrettiği için diğer baş ağrılarından farklılık gösterir. Tipik olarak mide bulantısı ve kusma, ışık ve ses hassasiyeti (fotofobi/fonofobi) görülür. Bu durumlarda bir nöroloji uzmanına görünmek tavsiye edilir. Migrenler çeşitli fazları olması açısından da diğer baş ağrılarından farklılık gösterir. Bununla beraber herkes aynı fazları aynı derecelerde geçirmeyebilir.

Genellikle bir migren atağının ne zaman olacağını tahmin etmek zordur ama atak şekli geçirilen fazlara bağlı olarak tahmin edilebilir. Migrene bağlı baş ağrısı için fazlar şu şekilde olabilir:

 • Uyarı
 • Aura
 • Baş Ağrısı
 • Çözünme
 • Düzelme

Atak şeklini bilmek tanı koyma aşamasında ve baş ağrısının erken döneminde ilaç almada faydalı olabilir.

Birincil Baş Ağrıları & Migren hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

 

İnme

İnme beyinde kan akımının, iskemi (%87) ya da kanama (%13) nedeni ile bozulmasıdır. Beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. İnmeler medikal acil durumlardır ve beyin hasarını ve muhtemel komplikasyonları en aza indirmek için hastanın acil tedaviye alınması gerekir. İyileşme sürecinde nöroloji uzmanının gelecekte böyle bir inme yaşanmaması için bazı incelemeler yaparak tedaviyi devam ettirmesi gerektirir. İnme geçiren bir kişide aşağıdaki semptomlardan biri veya birkaçı görülebilir:

 • Konuşma ve anlamada sorunlar
 • Yüzde, kolda veya bacakta his ve hareket kaybı
 • Görmede sorunlar
 • Dengede sorunlar

İnme, iskemik veya kanamaya (hemorajik) bağlı olarak gelişebilir. Kanamaya bağlı inme bir kılcal damardaki sızıntı veya patlamaya bağlı olarak meydana gelir. Bu durum, kontrolsüz yüksek tansiyon, kan sulandırıcıların aşırı kullanımı veya anevrizma sebebiyle oluşabilir. İnme nörolojinin bir dalıdır.

İnme hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın…

 

İskemik İnme ve Şah Damarı Hastalıkları

İskemik inme beyin damarlarında daralma veya tıkanma olduğu zaman meydana gelir. Bazı hastalarda beyne giden kan akımında geçici bozukluklar oluşur, bu duruma Geçici İskemik Atak adı verilir ve kalıcı hasar bırakmaz. Şah damarı hastalıkları iskemik inmelerin %20 sinde görülür. Şah damarları beyne giden kan akışının yaklaşık %80 ini sağlarlar. Tıkanıklık durumunda beyne giden kan akışı kesilir veya ciddi şekilde azalır. Şah damarı hastalıları geçici iskemik ataklara veya iskemik inmeye sebep olur.

İskemik İnme ve Şah Damarı Hastalıkları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

 

Multiple Skleroz (MS)

Multiple Skleroz vücudun bağışıklık sisteminin beyindeki ve omurilikteki sinir liflerini koruyan miyelin tabakalarına saldırdığı bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu saldırıda sinir hücrelerinin zarar görme veya tahrip olma riski vardır. MS hastalığında görülen semptomların ana nedeni vücudun tümüne giden sinir sinyallerinde meydana gelen bu bozukluktur. Hastalık zamanla sinir hücrelerinin kendilerinin de yıpranmasına veya kalıcı olarak hasar görmesine sebep olabilir. MS nörolojik bir hastalıktır ve bir nörolog tarafından gerekli tedaviler uygulanır.

Multiple Skleroz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

 

Alzheimer Hastalığı - Demans

Bunama yani demans bilişsel işlevlerin beyindeki bir bozukluğa bağlı olarak kaybıdır. Demans olarak nitelendirilebilecek bir zihinsel bozulma öncelikle birden fazla bilişsel işlevi bozmalıdır. Ayrıca mesleki performans, sokakta ve mali işlerde bağımsızlık, sıradan aygıtların kullanımı, hobiler, ev işleri ve kendine bakım ile özetlenebilecek günlük yaşam aktivitelerinde kayda değer bir bozulmaya yol açacak şiddette, kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici olmalıdır. Demansın en sık görülen tipi Alzheimer Hastalığı (AH) olmakla birlikte başka pek çok tipi vardır.

Alzheimer Hastalığı - Demans hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

 

Baş Dönmesi (Vertigo)

Baş dönmesi ya da bir diğer deyimle vertigo kişinin kendisinin ya da etrafının dönmesi, hareket etmesi hissidir. Vertigo baş dönmesinin latince adıdır ve dolayısı ile bir hastalık değil bir belirtidir. Bu belirtiye yol açan pek çok hastalık vardır. Önemli olan baş dönmesine neden olan altta yatan hastalığın tanısının konmasıdır. Baş dönmesinin nedenleri santral ve periferik olarak ikiye ayrılabilir. Baş dönmesinin en sık görülen nedenleri periferik diye adlandırdığımız iç kulakla ilgili hastalıklardır. Ancak her baş dönmesinde mutlaka santral, yani beyinle ilgili hastalıklar dışlanmalıdır. Özellikle denge organımız olan beyincik ya da beyin sapında olabilecek inme, tümör gibi hastalıklar ayırıcı tanıda yer alır.

Baş Dönmesi (Vertigo) hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın...

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!