ALZHEIMER HASTALIĞI VİZYOSPASYAL VARİANT – POSTERİOR KORTİKAL ATROFİ

Güncelleme: 27/09/2022

Posterior kortikal atrofi (PKA) hastaları genellikle gözlerinin önündeki eşyaları bulamama, araba kullanmakta zorluk (şeritten çıkma ya da yanlardaki cisimleri görememe nedeni ile olan kazalar gibi), düz olmayan zeminlerde yürüme güçlüğü, beceri kaybı ve giyinme güçlüğü gibi belirtilerle başlar.

Posterior Kortikal Atrofi Tedavisi - Alzheimer Hastalığı Vizyospasyal Variant

Fotoğraf: Dilek Necioğlu Örken

Nörolojik muayene tanı koymada en önemli adımdır. PKA’da en önde gelen bulgular Balint sendromu (simultagnozi yani bir arada duran cisimleri tanıyamama, optik ataksi ve okülomotor apraksi) ya da Gerstmann sendromudur (sağ/sol karıştırma, parmak isimlendirme bozukluğu, hesap yapamama ve yazı yazamama). PKA çeşitli derecelerde apraksi dediğimiz kas güçsüzlüğü, duyu ve denge bozukluğu, anlama ve dikkatini toplama bozukluğu olmadan öğrenilmiş ve de daha önceden yapılabilen bir hareketin yapılamaması ile de başlayabilir. Diğer karakteristik özellikleri ise hastanın kayıplarının farkında olması yani iç görüsünün olması ve diğer alanlarda göreceli olarak kayıp olmamasıdır. Bazı hastalarda ise miyokloni, distoni, ekstrapiramidal bulgular olabilir ve Lewy cisimcikli demans ya da kortikobazal ganglionik dejenerasyon ile karışabilir.

Hastaların %96’sı AH’ına bağlıdır. MRG’de posterior bölgelerde atrofi görülür.

KAYNAK:
AJ. Polsinelli, LG. Apostolova. Atypical Alzheimer Disease Variants Continuum June 2022

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!