TEDAVİ EDİLEBİLİR DEMANSLAR

Tedavi Edilebilir Demanslar - Demans (Bunama) Nedir? Demans Testleri Nelerdir? Çeşitleri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Nasıl Tedavi Edilir?

Fotoğraf: Dilek Necioğlu Örken

Demans vakalarının büyük çoğunluğu Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal Demans, Lewy Cisimcikli Demans ve Beyin Damar Hastalıkları'na bağlı demans olmak üzere sinir hücrelerinin yıkımı ile giden hastalıklardır. Bu hastalıkların her birinin klinik bulguları ve gidişatları birbirinden farklı olmakla beraber uzun dönemdeki etkileri benzerdir. Hepsi basamaklı olarak ilerleyen zihinsel ve işlevsel bozukluklara ve sakatlığa neden olur ve de sonunda ölüme yol açar.

Bu nedenle standart tanısal incelemeler zihinsel becerileri doğrudan bozabilecek ya da kötüleştirebilecek potansiyel olarak tedavi edilebilir hastalıkları saptamaya yöneliktir. Bu hastalıklar depresyon, vitamin B12 eksikliği, hipotiroidi ve beyin su boşluklarında genişleme ile oluşan normal basınçlı hidrosefalidir. Bazen de farklı tedaviler gerektiren subdural hematom, birincil ya da ikincil beyin tümörleri demansı taklit edebilir.

Demansın Tedavi Edilebilir Olduğunu Düşündüren
Atipik Özellikler

1. İşlevlerin beklenmedik derecede hızlı kaybı
2. Bulguların beklenenden daha genç yaşta başlaması
3. Klinikte belirgin dalgalanmalar
4. Öyküde bazı ilaçlar, uyuşturucular ve ağır alkol kullanımı olması
5. Öyküde şüpheli cinsel ilişki ya da immun sistemi baskılayıcı hastalık ya da ilaç kullanımı olması
6. Nörolojik muayenede beklenmedik bulgular
7. Bilişsel testlerde klinik öykü ile uyumlu olmayan bir performans

Bu uyarıcı belirtilerin olduğu hastalar uygun yöntemlerle daha ayrıntılı incelenerek gerçek tanıya ulaşılmaya çalışılmalıdır.

LinkedIn
WhatsApp
error: Content is protected !!