VESTİBÜLER MİGREN

Güncelleme: 15/02/2021

Vestibüler migren (VM) bir diğer adıyla migrenöz vertigo bir migren çeşididir. Migren baş ağrısı özelliklerinin yanı sıra baş dönmesi, dizziness ya da denge bozukluklarının olması ile kendini gösterir.
Görece yeni tanımlanmış bir baş ağrısıdır. Kişinin geçmişte ya da yeni tanı almış auralı ya da aurasız migreni vardır. Vestibüler bulgular 5 dakika ile 72 saat arası sürer ve şiddeti orta ya da ağırdır. Baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı, orta ya da ağır şiddette ve bedensel hareket ile artan karakterdedir. Işık ve ses rahatsızlığı eşlik eder. Görsel aura olabilir.

Vestibüler Migren Nedir? Vestibüler Migren Ne Sıklıkla Görülür? Tanısı Nasıl Konur? Hangi İncelemeler Yapılır? Nasıl Tedavi Edilir?

Vestibüler Migren Ne Sıklıkla Görülür?

Yıllık görülme sıklığı %0,9-%2,7’dir. Ortalama görülme yaşı 23-40,9’dur. Kadınlarda daha sık görülür.

Vestibüler Migren Tanısı Nasıl Konur?

VM klinik bir tanıdır. Kişide migren geçmişi ve tekrarlayan vestibüler bulgular varsa diğer nedenler dışlandıktan sonra VM tanısı konabilir. Baş ağrısının vestibüler bulgular olduğu sırada olması gerekmez. Ancak eşlik eden bulguların ve atak süresinin değişkenliği ve de diğer epizodik baş dönmeleri ile bulgularının örtüşmesi VM tanısını zorlaştırır.

Tanı Konması Neden Önemlidir?

VM’i olan kişilerin hayat kalitesi normal nüfustan düşüktür. Kişilerin %40-60’ı okul günü ya da iş gücü kaybı yaşar, %34-46’sı günlük işlerini yapamaz, %52’si 5 yıl içinde bir kez düşer ve %23’ü poliklinik ya da acil servise başvurur. Ayrıca yanlış tanı konduğunda gereksiz yere vestibüler baskılayıcı ilaç kullanılır. Anksiyete ve depresyon VM hastalarında belirgin olarak daha fazladır.

Hangi İncelemeler Yapılır?

VM’de beyin görüntülemeleri normal olmalıdır. Hasta ilk kez baş dönmesi atağı ile başvurduğunda arka sistem inme ayırıcı tanıda yer alan en önemli hastalıktır ve beyin görüntülemesi mutlaka yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda yer alan diğer hastalıklar Meniere Hastalığı ve iyi huylu pozisyonel vertigodur.

Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle tetikleyicilerden sakınmak, ilaç tedavisi ve vestibüler rehabilitasyon önerilir.

KAYNAK:
Vivien Li et al. Vestibular migraine. BMJ 2019;366:l4213 doi: 10.1136/bmj.l4213

Photo: Susanne Nilssonn via flickr
Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Paylaş
Paylaş
error: Content is protected !!